ENGLISH

"Ett ledord för oss är att om man ger ett barn den tid det behöver för att växa, så befästs barnets chans att själv kunna utveckla något som det vill göra. Trygghet för ett barn handlar mycket om att få landa i sin egen tid med omgivningens förtroende och att där lära sig att själv känna efter vad det vill. I den fria leken föds de egna kraftfulla initiativen och här finns den viktigaste viljekraften som ett barn har. Lek, humor, glädje och kärlek till sin nästa, detta är grunden. Slutligen vill vi säga att vi månar mycket om barnets trygghet i gruppen, och att det finns mycket mer som vi kan berätta, om vårt arbetssätt och om vår pedagogik."